Radio One Fm Reklam…

 Günümüz koşulları ve her geçen gün gelişen rekabet ortamında reklamların vazgeçilmezliği daha da net anlaşılmaktadır…

 İstikrarlı, ilkeli yayınları, kaliteli programcıları her geçen gün çoğalan dinleyici kitlesiyle
 Radio One Fm sizin ve firmanız için en iyi çözümlerden biridir…

Yapılan araştırmalar ve anketlerde Radio One Fm; Adana içi yayın yapan radyolar  arasında, ulusal bi çok radyoyu geride bırakarak ; zirvenin en üstlerine kadar çıkmıştır. Amacımız kurum ve marka olarak daha çok çalışarak Radio One Fm’in  zirvedeki yerini sabitlemektir.Çünkü; 
Radio One Fm kendi tarzında en iyisidir
 
 Radio One Fm olarak yaptığımız işlerle firmalarımızı hep kazandırdık.
Sizleride yeni  projelerle Radio One Fm ayrıcalığına ve bol kazançlı günlere bekliyoruz…

 

Reklam “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru”dur

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

1. İlgi çekici 
2. Şaşırtıcı 
3. Özgün 
4. Bir kere kullanmaya yönlendirici 
5. Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

Reklamın ticari yönü 
Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.Medya, reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç duyulan alanı sağlar. Radyo One Fm

Reklam Bütçesi Belirleme
Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;
1- Ayrılabilir fonlar yöntemi. 
2- Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemi.
3- Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemidir.